Vad är en homogenisator?

Vad är en homogenisator?

En homogenisator tillhör kanske inte den typ av verktygsutrustning som gemene man eller kvinna vanligen har i verktygslådan eller garaget. Det är därför inte så konstigt om man inte är helt hundra på vad en homogenisator är eller vad den fyller för funktion. Enkelt förklarat är en homogenisator en form av teknisk utrustning, som används flitigt inom t ex livsmedelsindustrin, på laboratorier och inom hälso- och sjukvården. Bl a använder man en homogenisator för att finfördela fettet i vanlig mjölk, så att det inte ska bilda klumpar och lägga sig på ytan – man homogeniserar mjölken. På laboratorier används homogenisatorer i olika syften för t ex cellfraktionering, emulgering och extraktioner.

 

Välj mellan flera olika storlekar och modeller

Inom industrin och för riktigt stora volymer är det ofta nödvändigt med ordentligt stora homogenisatorer för att arbetet med homogeniseringen ska flyta så kostnadseffektivt och tidseffektivt som möjligt. På laboratorier inom t ex hälso- och sjukvården kan det däremot vara önskvärt med mindre och smidigare varianter. För sådana ändamål erbjuder flera leverantörer smarta handhållna modeller, för både engångs- och flergångsbruk. Homogenisator av hög kvalitet kan t ex beställas hos VWR Avantor – en välkänd leverantör inom branschen för avancerad och modern teknikutrusting. 

 

 

Hur fungerar homogenisering egentligen?

Homogenisering syftar alltså till finfördela eller slå sönder fettceller eller andra partiklar, för att på så sätt få en jämnare lösning som inte skiktar sig. Målet är att lösningen ska bli mer homogen, vilket är samma sak som enhetlig eller likformig. En homogenisator gör jobbet genom att tvinga de celler man vill homogenisera – t ex fettceller – genom en mycket smal springa under ett väldigt högt tryck. Processen får cellerna att slitas sönder, varpå innanmätet således finfördelas med den omgivande vätskan. Jobbar man inte på labb eller mjölkfabrik är detta förmodligen ingenting man stöter på särskilt ofta, men det kan likväl vara roligt att känna till.