Arbetsplatsens markering

Arbetsplatsens markering

Alla har väl varit med om att man kör eller går förbi en byggarbetsplats som ligger längs med motorvägen eller landsvägen. Men hur många tänker på de skyddsanordningar som finns intill vägbygget? Jo Halleskog och Hanssons Rental. De har allt inom skyltning och avspärrning. Det behöver naturligtvis inte bara var ett bygge utan likaväl en konsert eller evenemang som kräver någon form av avspärrning och som på ett tryggt sätt måste kunna kontrolleras. Många tror att de röda och gula däck man ser i samband med ett vägarbete mest är där för syns skull men så är det alltså inte. Bakom däcken har man en så kallad buffertzon och denna måste uppfylla vissa krav.

Tanken är att den hastighet din bil har när den eventuellt träffar skyddsanordningen skall kompenseras dels av däckens stötdämpande förmåga men också av den buffertzon som ligger bakom skyddet. Denna bör utformas så att den har en viss sträckning som relaterar till bilens fart. Detta gör att det inte går att ha en allt för hög fart med dessa typer av skydd, den långa buffertzonen finns kanske inte tillgänglig och skulle orsaka stora problem att slutföra byggnationen. Skyltning är ett bra alternativ och dessa skall sättas upp en god tid innan och vara väl synliga. Allt enligt gällande reglemente. Trafikverket har godkänt vissa skyltar och denna firma har naturligtvis bara godkända produkter. Det gör att du kan känna dig lugn vid valet av skyddsanordning.

Allt detta är viktigt att tänka när man konstruerar en etablering och skall informera både anställda och trafikanter runt omkring och det får inte råda någon tvekan om vem som informerar om vad och hur detta har gått till. En väl utformad arbetsplats gör att jobbet går fortare, är säkrare och blir ordentligt gjort. Detta är, om inte annat, mycket viktigt ur trafiksäkerhetspunkt.