Hitta kraften till att leva dina drömmar

Hitta kraften till att leva dina drömmar

Det är en svindlande tanke att föreställa sig att när vi föds så har vi oändligheten framför oss. Genom våra föräldrar så börjar den oändligheten att smalna av. Beroende på vilket land vi föds i, vilken kultur och samhällsklass så ökar sannolikheten för att vi ska få en viss typ av liv.

Men vissa av oss inser under livets gång att vi själva faktiskt kan börja skriva manus till var egen berättelse. Plötsligt så öppnar sig oändligheten upp igen för oss.
Ofta är det en lång väg bara till denna insikt. För att inte tala om detta med att skapa sig ett eget mål här i livet. Ofta kan det kännas som om att vi skulle behöva en kikare för att verkligen stämma av med att vi är på väg åt rätt håll.

På det sättet är livet väldigt likt att vara ute och vandra: Det gäller att veta var man börjar och var målet är. Samtidigt måste man ha med sig rätt utrustning, för annars kan det många gånger bli mycket svårare än vad det behöver vara.

På det sättet så är det bra att ta del av andras erfarenheter. Att få veta vilka potentiella fällor som man kan riskera att trampa i – hur man ska undvika dessa och vad man gör om man väl finner sig i dem.
För visst är det så att man måste uppleva saker för att verkligen kunna förstå vad de innebär. Samtidigt så kan det ibland kännas hopplöst om man inte har någon aning om hur man ska hantera de situationer som uppstår – både ute på tur och i livet.

Belöningen som väntar för den som faktiskt har modet att leva sitt eget liv är just detta – att man lever sitt eget liv. För även om det är svårt att gå sin egen väg så vet du att du har levt i samklang med dina egna drömmar.