Att arbeta som konsult inom vård och omsorg

Är du utbildad inom vård och omsorg? Vill du arbeta som konsult och utvecklas genom att gå din egen väg? Jobbar du till exempel som socionom, fysioterapeut eller sjuksköterska så kan du välja att arbeta som konsult istället för att vara anställd på samma arbetsplats på heltid. Vill du arbeta som chef inom vård och omsorg så matchas du mot tjänster som är längre eller kortare. 

Fördelen med att arbeta som konsult är att du är friare i ditt val av arbete och tjänst. Det ger dig en bredare kompetens och mer erfarenhet. Som egenföretagare fakturerar du för din tid och dina konsultuppdrag. Att arbeta som konsult är både en utmaning och en frihet. 

 

Hyra in konsulter

En vårdinstitution som behöver personal kan med fördel vända sig till en konsult via ett bemanningsföretag. Det är en snabbare och säkrare väg att gå än att rekrytera ny personal. Konsulter är vana att arbeta på olika arbetsplatser, de kan hoppa in med kort varsel och matchningen görs så att det blir optimalt för både arbetsplatsen och konsulten. En konsult har ofta bredare erfarenhet, eftersom han eller hon varit på många olika arbetsplatser. Detta ger en kompetent personal som är tillgänglig när behovet uppstår.

 

 

Hur fungerar det?

Vill du arbeta som konsult för ett bemanningsföretag så börjar du med att anmäla dig. Du blir kontaktad och erbjuden en tjänst som matchas mot din erfarenhet och kompetens. Du väljer själv vad du vill tacka ja till. Du kan välja om du vill fakturera själv eller arbeta som anställd. 

Ersättningen varierar beroende på tjänst och vårdgivare. Tjänstepension utgår med 4,5 %. Arbetar man som egen företagare ser man själv till att vara försäkrad, i annat fall är man försäkrad under perioden uppdraget varar. Du kan själv välja vilken ort du vill arbeta på. Sjukanmälan görs till konsultchefen och arbetsplatsen.