Det positiva lärandet

Dagens samhälle förväntar sig att vi som lever i det har utbildning och kunskaper. Utvecklingen går samtidigt i lite olika riktningar och specialkunskaper är ofta viktiga kriterier vid jobbrekryteringar. Utvecklingen lär inte vända i det avseendet inom den framtid som vi kan överblicka. För att senare kunna tillgodogöra sig djupare kunskaper och färdigheter behöver man en bred och fast grund att stå på. Själva inlärningsprocessen behöver läras in och det åstadkoms oftast genom en skola där kunskaper, lärande och ordning prioriteras. Livet är ett ständigt kunskapsintag och som förälder behöver man se till att ens barn får den allra bästa starten.

 

Hur ger man sina barn en kunskapsbas och en värdegrund?

Lärandet börjar hemma men det fortsätter mycket snart utanför hemmets fyra väggar. När skolstarten börjar närma sig för ens barn finns det mycket att ta ställning till. Vad är det bästa för just mitt barn och hur ger jag som förälder barnet de bästa förutsättningarna? Vad vill jag att skolan ska innehålla och stå för? Experterna verkar vara överens om att barn gagnas av en lugn och ordnad skolmiljö. En miljö där ömsesidig respekt råder, mellan personal och elever och elever emellan. Forskning antyder också att visst mått av fysisk aktivitet gagnar inlärningen.

 

Prioriterad kunskap på anpassad nivå

Inlärning fungerar som bäst när man har pedagoger som har den där lilla extra förmågan att göra lektionerna roliga utan att tappa disciplinen. Det har en skola i eskilstuna tagit fasta på och baserat sin undervisning påEn modern skola för alla med mottot “Learning is serious fun” visar mycket tydligt vad det hela handlar om. Förutom fokuset på lärande och på ordning och reda har man ambitionen att lära barnen engelska utan att egentligen behöva sätta det på schemat – även om det självklart finns där också. En skola som erbjuder det lilla extra!