Vill du bli en rättskipare?

21 juli 2020 Lily Hansen

Många lockas av juridiken. Kanske för att man har ett starkt patos för vad som är rätt och fel. Kanske för att det är en god arbetsmarknad både i privat och offentlig sektor.

Eller kan det vara för att det ser coolt ut i polis- och advokatserier eller dito filmer? Både utbildningen och själva yrket kräver ett starkt fokus och målmedvetenhet. Det är lämpligt att vara uthållig när det gäller att läsa avtal och tolka lagar.  

 

Vilka typer av jobb finns det?

Om du känner att du skulle vilja jobba som Jurist i Göteborg exempelvis så finns det många olika områden där du skulle kunna göra nytta. Många tänker direkt på brottmål och att företräda brottsoffer eller vara försvarare. Men en advokat hanterar inte bara sådana fall utan kan också fungera som konsult för företag, organisationer eller myndigheter.

Du kan också hamna i situationer där du företräder en konsument som anser sig blivit lurad. Ett annat stort område är familjerätt med frågor om testamente, äktenskapsförord eller vårdnadstvister. Men skulle du arbeta på bank, försäkringsbolag eller i finansbranschen handlar det ofta om att förhandla. Ytterligare ett fält är skattefrågor eller handel. Allt fler är nu sysselsatta inom IT-sektorn eller jobbar med patentfrågor, varumärken och immaterialrätt. 

 

 

Vilken roll spelar domaren?

Den som bestämmer och avgör domslut är domaren. Vägen dit kan variera, men många följer domarbanan. Den innebär att man under många år skaffar sig erfarenhet från de olika områdena inom rättsväsendet.

Första steget efter utbildningen är att vara notarie. Det är en form av trainee och pågår under två år. När det är klart följer några år av anställning som fiskal eller tillförordnad assessor. Där varvar man utbildning och arbete. Efter några år i den positionen kan du slutligen söka tjänst som domare. Det kan innebära jobb både i Sverige och utomlands. 

Fler nyheter