Att tänka på vid ommålning av fasad

29 juni 2020 Lily Hansen

Sommaren är den årstid då de flesta passar på att måla om husets fasad men även att göra andra fasadarbeten och takomläggning. En välskött fasad hjälper till att hålla fukt borta och huset friskt men naturligtvis vill man även att det ska se fint ut. Arbetet med att måla om ett hus kräver en hel del planering. Vill man exempelvis måla själv eller ta hjälp av en målerifirma? I så fall kan man börja med att begära in offerter från ett par olika företag för att sedan jämföra priserna innan man bestämmer sig. 

 

Det kan behövas bygglov

Sedan måste man även välja färg om man nu inte väljer att måla huset i samma kulör som tidigare. Det kan vara lite svårt att välja kulör utefter ett litet färgprov och det är oftast enklare att titta runt i närområdet för att se hur andra har målat. Viktigt att tänka på är att det kan behövas bygglov för att ändra färgen på fasaden. Det gäller nästan alltid om huset ligger i ett område med detaljplan men det finns vissa undantag. Reglerna kan även variera mellan olika kommuner. Det är bäst att alltid kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen och fråga specifikt vad gäller för bygglov vid ommålning av fasad. Här finns också några tips: https://hus-bloggaren.se/behover-man-bygglov-om-man-vill-byta-farg-pa-fasaden/

 

 

Välj rätt kulör

Vill man byta kulör på ett en- eller tvåbostadshus brukar bygglov medges om man inte ändrar husets karaktär. Färgen man väljer måste harmoniera och passa in med de andra husen i området. Värt att tänka på då man byter kulör på huset är också grannarna. Välj därför även färg efter grannsämja. Större fastigheter måste alltid ha bygglov från kommunen vid ändringar av fasaden. Det gäller vid ommålning och kulörbyte, byte av fasadbeklädnad, byte av takmaterial, eller om man vill ändra något som påverkar fasaden utseende.

Fler nyheter