Känn dig lugn med en sjukförsäkring

09 november 2021 Camilla Holmgren

editorial

Att vara sjuk är ingen rolig upplevelse. Först och främst måste du ta hand om din egen sjukdom, men sedan kommer det också att bli en belastning för din ekonomi, på grund av sjukhuskostnader och utebliven inkomst. Det finns dock lösningar på detta problem, och en av dem är en sjukförsäkring. I den här artikeln tittar vi närmare på sjukförsäkringen: definition, vad den har för funktion, hur den fungerar och vilka fördelar den har.

Vad är en sjukförsäkring?

Sjukförsäkring är en försäkring som täcker försäkringstagarens sjukvårdskostnader. Den kan täcka både behandlingskostnader och förebyggande vård, t.ex. vaccinationer. Sjukförsäkringen kan tillhandahållas av staten, en arbetsgivare eller ett privat företag, såsom t.ex. afaforsakring.se.

Sjukförsäkring

Fördelar

Det finns flera anledningar till varför du bör skaffa en sjukförsäkring. Först och främst ger den dig sinnesro. Du vet att du är försäkrad om du blir sjuk och behöver medicinsk behandling. För det andra kan sjukförsäkringen spara pengar åt dig. Om du omfattas av en sjukförsäkring behöver du inte betala alla dina sjukvårdskostnader själv. För det tredje kan sjukförsäkringen ge dig tillgång till bättre sjukvård. Med en sjukförsäkring kan du välja att gå till en privat sjukhus eller gå till en specialist.

Nackdelar

Naturligtvis finns det också vissa nackdelar med sjukförsäkringen. Den viktigaste är att du måste betala premier. Detta är en löpande kostnad som kan belasta din ekonomi. Dessutom kanske sjukförsäkringen inte täcker alla dina sjukvårdskostnader. Du kan till exempel behöva betala en självrisk innan ditt försäkringsbolag börjar betala ut.

På det hela taget är sjukförsäkring dock ett bra sätt att skydda dig själv och din familj från den ekonomiska bördan av sjukdom. Den ger dig sinnesro och kan spara pengar i det långa loppet.

Hur fungerar en sjukförsäkring?

Om du har en sjukförsäkring betalar ditt försäkringsbolag en viss del av dina sjukvårdskostnader. Hur mycket de betalar beror på din försäkring. De kan till exempel betala 100 % av dina kostnader eller bara 80 %. Du måste vanligtvis betala resten själv, men det blir en rejäl rabatt jämfört med om du inte hade haft sjukförsäkringen.

Fler nyheter