Vad innebär en trädbesiktning?

22 augusti 2021 jonas olsson

Alla har vi nog hört talas om att besikta en bil, eller hur? Det är något alla bilägare måste göra. Men trädbesiktning, vad är det egentligen? Och vem är det som besiktigar ett träd?

Trädbesiktning handlar om att se över hur trädet ifråga mår. Träden runt omkring oss är en värdefull resurs i vår natur. Vi behöver se till att de mår bra och det görs genom en trädbesiktning. På olika sätt kan man ta reda på om trädet inte mår bra eller om det har angripits av till exempel röta. 

Regelbunden besiktning av träd i vår miljö kan leda till att ett träd kan räddas istället för att behöva tas ned. Ungefär samma sak som med våra fordon. Om vi tar hand om vår natur och träden så kommer de finnas med oss under längre tid. 

Vem sköter besiktning av träd?

Om ett träd skulle vara ostabilt eller vara i en väldigt dålig kondition så upptäcks sådana saker vid en eventuell besiktning av trädet. Ett träd som står ostadigt och svajar är en fara för allmänheten som befinner sig runt omkring. En trädbesiktning kan ta reda på om det finns ett sådant problem och sedan åtgärda det innan någon skulle hinna bli skadad. 

När ett träd blir besiktat så tittar man på hela trädet, inte bara på stammen. Man går igenom träden hela vägen från trädets rot och ända upp till toppen av kronan. 

Vem är det då som utför dessa besiktningar av träden? Jo, det är nämligen en arborist som gör det. Arboristen arbetar med träd och har stor kunskap och förståelse för hur det fungerar kring träd och deras eventuella sjukdomar. Sjukdomar bland träd är vanligt, speciellt röta. 

När arboristen bedömt ett träds status så kommer hen lämna lämpliga åtgärder om det skulle vara så att det behövs göras något åt problemet. 

Fler nyheter