Att flytta är inte bara en fråga om muskelkraft

En flytt handlar om mer än att saker ska transporteras från en plats till en annan. På samma sätt är det mer som skall till för att vara en seriös flyttfirma. Att vara konkurrenskraftig idag går utöver snabbhet och lägsta pris. Att skapa förtroende är avgörande vilket innebär att en rad förutsättningar måste vara på plats. Vad som ofta står i fokus då det skall genomföras en Flytt i Stockholm är att flyttfirman kan visa ett aktivt arbete på områden som kvalitet, säkerhet och miljö. Kunder som köper tjänster är medvetna och väljer gärna samarbetspartners som också är det.

 

 

Konkurrenskraft genom medvetenhet och ansvarstagande

 

Det finns lagar, regelverk och olika standarder att förhålla sig till. Det kan röra arbetsmiljö, kollektivavtal och branschavtal. Men också om att hela företaget genomsyras av ett gemensamt tankesätt. Miljöområdet är ett mycket bra exempel. En flyttfirma avverkar många mil i ofta tunga fordon. Det förbrukas emballage och förpackningsmaterial och om man dessutom erbjuder städtjänster används olika kemikalier. Genom att återanvända mer material, välja skonsamma och miljövänliga produkter och drivmedel och även hålla sin fordonsflotta i gott skick, kan en flyttfirma hålla hög standard. I det tas även ansvar för miljön för alla som bor i en stor stad som Stockholm.

 

Mervärden som tilltalar kunden gör flytten lättare

 

För att kunna ligga långt fram på ett område som miljö och hållbarhet, krävs även en genomtänkt utbildningsstrategi. Flyttfirman har idag också blivit ett kunskapsföretag. Även en personalpolitik som gör det möjligt för alla medarbetare att ta till sig ny kunskap och ett förhållningssätt som – i slutänden – skapar förtroende för företaget. Det som förr kanske mest handlade om starka karlar som bar tungt har nu förändrats och utvecklats. Idag vinner en flyttfirma långt mer genom att tillgodose sina kunder mervärden som gynnar såväl företaget som miljön.